Make your own free website on Tripod.com

Lj.Matešića 5, 51000 Rijeka, Hrvatska ____________________________________________________

direktorica:

Ljiljana Šolić

E-mail: ljiljana.solic1@ri.tel.hr

 

direktor umjetničkog vijeća:

Robert Kalapsa-Špoljar

robert.kalapsa-spoljar@ri.hinet.hr

 

propaganda:

Bojan Lakoš

 

tehnika:

Alan Vukelić (svjetlo)

E-mail: alan.vukelic@ri.tel.hr

Petar Faltin (ton)

pfaltin@yahoo.com