Make your own free website on Tripod.com

Ri Teatar prostor je dobio od Grada Rijeke, Odjela za kulturu 2001. godine.